Kunnskap

Hjem > Kunnskap > Innhold
Utvikling av gummitetninger
Apr 25, 2018

Gummipakningens rolle gjør det til en grunnleggende komponent og tilbehør i de store nasjonale industriene som forsvars-, kjemi-, petroleums-, kull-, transport- og maskinproduksjon. I de senere år har den gummi- og plastforseglingsindustrien med den raske økonomiske veksten opprettholdt tosifret vekst. Ifølge "Kinas gummi- og plastforseglingsindustri, prognostiserer prognosen for produksjon og etterspørsel etter omsetning og transformasjon og analyse av fremadrettede" data, viser at i 2011 har Kinas gummitetningsindustri skala for å oppnå industriell produksjon på nesten 10 milliarder kroner , en økning på mer enn 20%.


Det er mer enn 150 bedrifter over utpekt størrelse i Kinas gummi- og plastforseglingsindustri. Den innenlandske gummitetningsindustrien presenterer generelt en utviklingssituasjon med relativt liten skala og lavt teknisk nivå. Fra et synspunkt av næringslivsøkonomien utgjør private og utenlandsk finansierte bedrifter mer enn 95% av totaløkonomien, som er den viktigste økonomiske typen av næringen; Samtidig er foretakene i utgangspunktet konsentrert i Øst-Kina. Fra perspektivet til antall bedrifter, salgsinntekter og eiendeler, Øst-Kina-markedet Høy grad av konsentrasjon.