Kunnskap

Hjem > Kunnskap > Innhold
Væskeforsegling
Apr 25, 2018

Væskeforsegling: Med den raske utviklingen av polymer organisk syntese industri, har flytende tetningsmasse dukket opp og brukt i statisk tetning; Denne nye teknologien kalles ofte flytende forsegling. Prinsippet om væskeforsegling er å bruke adhesivitet, fluiditet og monomolekylære filmeffekt av væsketetningsmassen (jo tynnere filmens naturlige tendens til å gjenvinne), for å virke som en pakning under riktig trykk. Derfor benyttes tetningsmidlet som også en flytende pakning.